JM does not take responsibility for the translation

Bo med bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare är du alltid knuten till medlemskap i en bostadsrättsförening. Det betyder att du har medinflytande över hur fastigheten ska skötas.

Du äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur äger fastigheten.

Trygghet i boendet

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar föreningens bostäder och de gemensamma anläggningarna. Du har en besittningsrätt till din lägenhet som är obegränsad i tid, vilket innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot föreningens ordningsregler för boendet. Du har rätt att sälja din lägenhet till i stort sett vem som helst och till valfritt pris. Föreningen kan endast motsätta sig överlåtelsen om köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi.

 

Medbestämmande

Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas av den, på föreningsstämman, valda styrelsen. Under föreningens första verksamhetsår utses delar av styrelsen av Gar-Bo Försäkring AB. Detta för att ni i föreningen i lugn och ro ska kunna komma in i arbetet.

 

Boende till självkostnad

I samband med förvärvet av en nyproducerad bostadsrätt betalas en kontantinsats till föreningen. Därutöver betalar du en årsavgift uppdelad på 12 gånger per år. Den ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar samt drifts- och underhållskostnader. Eftersom föreningens medlemmar själva avgör hur förvaltningen ska skötas, kan ni avgöra vem som ska handha förvaltningen och på vilken nivå den ska ligga. Det finns inget som hindrar att medlemmarna sköter vissa delar av förvaltningen själva, t.ex. gräsklippning, trappstädning, bokföring m.m.

Jämför bostäder