JM does not take responsibility for the translation

Bo med äganderätt

När du köper ett småhus med äganderätt innebär det att du köper ditt hus och din tomt. Du blir lagfaren ägare till fastigheten.

Att äga bostaden själv innebär för många en större frihet samtidigt som det naturligtvis finns begränsningar för vilka befogenheter som följer med att själv äga bostaden. 

Ingen kommunal fastighetsavgift

Nybyggda bostäder är först avgiftsfria i fem år och därefter utgår halv kommunal fastighetsavgift i ytterligare fem år. Den kommunala fastighetsavgiften är numera 6 825 kr per småhus (för inkomståret 2012) dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Nya regler för nybyggda bostäder

Från och med deklarationen 2014 (inkomståret 2013) införs nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder. Fastigheter med bostäder som är nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år. De nya reglerna gäller bostäder byggda från 2012 och framåt och börjar tillämpas i nästa års deklaration.

Jämför bostäder