JM does not take responsibility for the translation

Hållbara lågenergihus

En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön. Därför har vi på Borätt ett medvetet hållbarhetstänk när vi planerar och bygger våra bostäder.

Borätt bygger bara lågenergihus vars energibehov väsentligt underskrider myndigheternas krav. Vår målsättning är att ligga minst 25 procent under Boverkets normkrav. Vi energiklassar alla våra bostäder vilket gör det lättare för dig att jämföra alternativen.

SÅ HÄR BYGGER VI ENERGISNÅLT

Borätts lågenergihus har välisolerade täta väggar, tak och golv samt energieffektiva fönster och väl genomtänkta installationslösningar. Återvinning sker alltid av värmen i frånluften och individuell mätning av varmvattnet. I de flesta av husen har vi dessutom en väderprognosstyrning som reglerar värmen med hjälp av data från detaljerade lokala väderprognoser. Hänsyn tas till temperatur, fukt och vind på ett sätt som gör att systemet kan arbeta jämnare och spara energi.

Borätt vill underlätta för dig att leva en grönare vardag och därför har vi:

  • kapade uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp

  • energisnåla vitvaror och vattensnåla installationer

  • sunda och beprövade byggmaterial

  • utrymmen för källsortering.

JMs lågenergihus

Jämför bostäder