JM does not take responsibility for the translation

Kundombudsman

Vi eftersträvar alltid god kvalitet och har som absoluta målsättning att överlämna en felfri bostad i rätt tid. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Därför har vi en Kundombudsman.

Om du är missnöjd med hur ditt ärende har behandlats av bostadsprojektet kan du ta kontakt med Kundombudsmannen som tar del av ditt ärende, utreder saken och ser om det går att hitta en lösning. Ibland har ett klagomål inte blivit tillräckligt utrett eller belyst från projektets sida. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att projektledningen utreder saken vidare.

Kundombudsmannen är anställd av JM-koncernen men arbetar opartiskt och har till uppgift att, från en utgångspunkt utanför det aktuella projektet, pröva kundens klagomål och vid behov medla mellan kunden och Borätt.

Tack vare din röst får vi också hjälp med att se vilka områden vi kan förbättra.

Jämför bostäder