JM does not take responsibility for the translation

Trygghetspaket

Det är enkelt och tryggt att köpa en ny bostad av oss. Vi guidar dig hela vägen, från visning till inflyttning. Att köpa ett hem är kanske den största affären man gör i sitt liv och förmodligen också den pirrigaste. Borätts trygghetspaket gör bostadsköpet till en trygg och säker investering, även för finansieringsinstitutet.

Dubbelt boendekostnadsskydd

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 6 månader efter 3 månaders karenstid. Skyddet gäller från 1:a visningsdagen till dess att du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning, har det här skyddet från första dagen från tillträdet.

Tillträdesskydd

Du kan efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum.

Det här ingår också i trygghetspaketet

  • Att Borätt tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

  • Att bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

  • Borätt förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad Gar-Bo Försäkring AB.

  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

  • Om det i något av våra projekt, som har en enstegstätad putsad fasad, under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte ska regleras genom en byggfelsförsäkring, kommer Borätt att svara för att skadan åtgärdas.

Jämför bostäder