JM does not take responsibility for the translation

Trygghetspaket

Vi på Borätt har ett trygghetspaket, så du som kund ska få en smidig övergång till ditt nya hem. Vi kan till exempel skydda dig från dubbel boendekostnad, om du inte fått din gamla bostad såld innan du flyttar in. Du kan även få tillträdesskydd, om du behöver skjuta upp flytten. Vi hjälper dig hela vägen, från visning till inflyttning.

DUBBELT BOENDEKOSTNADSSKYDD

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till sex månader efter tre månaders karenstid. Skyddet gäller från första visningsdagen av din bostad, tills du tecknat avtal om försäljning. Det innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning, har det här skyddet från tillträdesdagen på ditt nya hem.

TILLTRÄDESSKYDD

Efter särskild prövning, kan du få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader, om du av någon anledning inte skulle kunna flytta in på det tänkta tillträdesdatumet.

TRYGG FÖRENING

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

I TRYGGHETSPAKETET INGÅR DESSUTOM:

  • Att Borätt tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till dig inför köp av en bostad. Detta bygger på din ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.
  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad av Gar-Bo Försäkring AB.
  • Borätt förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.
  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus och ägarlägenheter) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet, där garantitiden är två år.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TRYGGHETSPAKETET

  • För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde, eller skydd mot dubbel boendekostnad, måste din gamla bostad vara till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris – minst tre månader före det planerade tillträdet.
  • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.
  • Efter inflyttning kan du få ersättning upp till 10 000 kr/mån för dubbel boendekostnad. Ersättningen utgår under max sex månader, eller till dess att kontrakt på din nuvarande bostad skrivits.
  • Du beviljas både tillträdesskydd och dubbelt boendekostnadsskydd efter prövning om du följt stegen ovan.

Mer information om hur trygghetspaketet fungerar samt när och hur du ansöker om exempelvis dubbelt boendekostnadsskydd får du i samband med kontraktsskrivning.

Trygg bostadsrättsmarknad

Borätt är en del av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad som finns till för att skapa tryggare bostadsrättsföreningar.
Med kvalitetsmärkningen ”Trygg BRF” åtar vi oss, tillsammans med övriga medlemmar, att redovisa kritiska nyckeltal och obligatoriska uppgifter för bostadsrättsföreningar i nyproduktion. Det kan exempelvis handla om belåning per kvadratmeter och bostad och bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning.
Syftet är att göra det så lätt som möjligt för dig att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status inklusive åtaganden, risker och garantier.
Läs mer om Trygg bostadsrättsmarknad>

Jämför bostäder