JM does not take responsibility for the translation

Att välja inredning

Det kan vara svårt att veta exakt hur din nya bostad kommer se ut när allt är färdigställt med material, färg och form. Därför är vi med dig hela vägen för att se till att du får ett hem där du ska trivas och må bra. Här beskriver vi processen, steg för steg:

Inredningsmöte

För att få råd och stöd när du gör dina inredningsval erbjuder vi dig möjligheten att träffa oss för ett personligt inredningsmöte. Inredningsansvarig i projektet kontaktar dig i god tid innan dina val behöver vara klara. Sedan går ni tillsammans igenom dina inredningsval och vårt originalutförande Borätt Original.

Inredningskatalog

När du bokat din bostad tilldelas du en projektspecifik inredningskatalog. I bostadens pris ingår originalutförande. 

Din beställning

Det är viktigt att du kontrollerar din beställning och ser att allting stämmer. Kontakta den inredningsansvariga som du varit kontakt med tidigare om något är fel. Beställningen är underlag till Borätts leverantörer och måste innehålla korrekt information för att din bostad ska bli klar i tid. Därför är det inte möjligt att göra några ändringar i din inredning efter du har signerat din beställning.

Inredningsvisning

Innan det är dags att flytta in kommer du att bli inbjuden till en förhandsvisning av ditt nya hem.

Betalning

Efter godkänd beställning av dina inredningsval kommer Borätt skicka en faktura på 50 procent av den totala kostnaden. Resterande del faktureras senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än 10 000 kr faktureras hela beloppet direkt, detta gäller även för inredningsval av en äganderätt.

Vår inredning

Alla våra bostäder har en speciellt framtagen originalinredning och därför kan Borätt Original se olika ut i våra bostadsprojekt. Här kan du läsa om hur vi samlar in inspiration, kunskap och kompetens från Borätts alla hörn i Norden, detta tillsammans med kravet på Svensk byggstandard och undersökningar från våra kunder.

Läs om Borätt Original

Jämför bostäder