JM does not take responsibility for the translation

Frågor & Svar

Vad är Borätt original?

Vi har tagit fram en genomtänkt produkt vi kallar Borätt Original, all fast inredning som ingår i din bostad är noga utvald med bra material som ska hålla över tid och harmonisera fint ihop.

Har alla bostäder samma original?

Originalet kan skilja sig i våra bostäder. Originalet finner du i katalogen inredningsval till respektive projekt.

Var hittar jag katalogen inredningsval?

Under respektive projekt finns en bläddringsbar pdf med "Inredningsval". När du bokar en bostad i ett projekt tilldelas du en katalog i pappersformat.

Måste alla val vara klara inför mötet inredningsval?

Det är bra att förbereda sig så långt som möjligt innan mötet, inredningsansvarig i projektet finns behjälplig att slutföra dina val.

Finns det golvvärme i badrummen inuti flerbostadshus?

Vi har valt att inte installera komfortelvärme i golv som standard av följande skäl: I nya välisolerade byggnader är golvtemperaturen i princip densamma som rumsluften dvs. ca 21 grader Celsius. Detta gäller oberoende av årstid. Trots nya mer energisnåla produkter ger komfortelvärmen en negativ klimatpåverkan och ett tillskott till den globala uppvärmningen. Om komfortelvärmen står på året runt (med drifttid och temperatur enligt inställd förprogrammering) beräknas den dra ca 300-400 kWh/år vilket motsvarar en elkostnad på ca 400-500 kr/år.

Om du som kund ändå önskar komfortelvärme i badrummet så finns det som inredningsval att köpa.

Kan jag komplettera köksinredningen?

Om du efter tillträdet av din bostad vill komplettera med t.ex. en extra knivlåda eller inredning till garderober gör du det direkt med respektive leverantör alternativt deras återförsäljare. Samtliga leverantörer för det aktuella projektet finner du i katalogen Inredningsval.

Vad är det för golvbeläggning på balkong/uteplats i flerbostadshus?

Vi har betongplatta på balkong och terrass, (om inget annat anges). Vi erbjuder inte tillval av golvtrall eller annat golvmaterial.

Kan jag som kund välja bort produkter jag inte vill ha?

Vissa produkter har du möjlighet att välja bort från din bostad - fråga Inredningsansvarig i ditt projekt vilka det gäller.

I övrigt gäller avtalet med Bostadsrättföreningen, där Borätt har kontrakterat sig på att leverera bostäderna med redovisad utrustning enligt kontraktshandling.

Kan du som kund få ersättning för produkter som du inte vill ha?

(BRF) Nej – enligt avtalet som Borätt och Bostadsrättföreningen kontrakterat sig på, skall bostäderna innehålla redovisad utrustning. Om du som kund väljer bort en produkt som är ett möjligt frånval, får du ingen ersättning.

Kan jag köpa eget material som ni monterar i bostaden?

Nej, vi kan inte lämna garantiansvar för produkter utanför Borätts Inredningssortiment.

KONSTRUKTION

Kan planlösningen av bostaden ändras efter mina egna önskemål?

På bostadsbladet som finns för respektive bostad ser du vilka väggar som kan väljas till eller bort, så kallade till- och frånvalsväggar. Planlösningarna är noga genomtänkta för att vara funktionella och för att uppfylla myndigheternas krav på bland annat tillgänglighet.

Finns det väggar som är ljudreducerade?

Väggar mot bad/tvätt, wc/dusch och wc har en ljudreducerande skiva mellan gipsskivorna. Det ger ca 5 dBA ökad ljudreduktion. Du som kund kan göra tillval på ljudreducering i mellanvägg.

Vad tål väggarna?

Vad man kan hänga upp på gipsväggarna, vilken plugg eller skruv man ska använda finns angivet i Skötselpärmen som finns på Bostadsrättsföreningens hemsida.

Markiser och inglasning av balkong

Förutsättningen för markis skiljer sig mellan olika projekt. Du som kund bör kontrollera detta med din Styrelse eller Borätt före montage. För inglasning av balkong krävs bygglov och detta får hanteras tillsammans med dig som kund och Bostadsrättsföreningen efter att du har tillträtt din bostad. I vissa fall finns det balkonger som har inglasning och då framgår det av din planlösning.

Kan man välja en vägghängd toalett?

Vi har valt att ha snålspolande toalettstolar som är golvstående. Vägghängd toalett kräver en annan typ av byggnation än den vi har i badrummen.


ÖVRIGT

Hur stort är förrådet?

Förrådsutrymmena fördelas och anpassas efter bostadens storlek, dvs. en mindre bostad har ett mindre förråd än en större bostad. Storleken varierar mellan 2 och 4 kvm.

Hur går slutbesiktningen av lägenheten till?

Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman åt Bostadsrättsföreningen. En representant från Borätt deltar och du som kund inbjuds du att närvara.  Kallelse skickas 2 - 4 veckor före slutbesiktningen.

Kan ni hjälpa mig att sätta upp t.ex gardinstänger efter att jag flyttat in?

Du som kund kommer få tillgång till två timmars Hantverkshjälp efter att du flyttat in. Mer information får du i samband med inflyttning.

Hur gör jag som kund om det uppkommer fel efter inflyttningen?

Du ringer  Kundservice på 020 - 731 731. Mer om felanmälan finns att läsa på din bostadsrättsförenings hemsida.

Jämför bostäder