JM does not take responsibility for the translation

Hållbara hem

Vi är med och skapar samhällen för dagens och morgondagens människor. De hus vi bygger idag kommer att användas i minst 100 år. Därför är hållbarhet centralt i vår verksamhet. Vi tar ansvar för ekonomisk, social, etisk och miljömässig hållbarhet. Både när vi bygger och när husen används.

Sunda material

Våra bostäder är byggda av material som ger låg miljöbelastning och god inomhusmiljö. Vår miljövärdering säkerställer att byggvarorna är kontrollerade utifrån deras hälso- och miljöpåverkan.

Energieffektiva vitvaror och kranar

De vitvaror vi väljer ut är branschens mest energieffektiva. Det innebär att både din elräkning och påverkan på klimatet blir mindre. Exempelvis är kranar i kök, badrum och dusch snålspolande. 

Svanen

Sedan 1 januari 2018 miljömärker vi alla våra egna bostäder som byggs med Svanen. Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevant för människors hälsa och för miljön.

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Vårt hållbarhetsarbete utgår från hållbarhetspolicyn som beskriver det åtagande och den ambition koncernen har inom hållbarhet.

Läs mer här

Jämför bostäder