JM does not take responsibility for the translation

Reklamation 3-5 år

Detta formulär fylls i av föreningens styrelse gällande reklamationer mellan år 3-5. Gäller endast bostadsrättsföreningar med fem års garanti – se entreprenadkontrakt

* Obligatoriska uppgifter

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

Styrelserepresentant

Styrelserepresentant
StyrelsemedlemJämför bostäder