Personuppgiftslagen

Vid Intresseanmälan
AB Borätt kommer att behandla dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för Borätts bostäder.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Borätt eller av Borätt anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

För VIP-kund
AB Borätt kommer att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrev, ge dig förtur till Borätt och JMs bostäder, ge dig åtkomst till medlemsskyddade sidor på boratt.se och jm.se samt för att kunna administrera din betalning av årsavgift.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Borätt eller av Borätt anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm. 

Borätt förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor.

För Nyhetsbrevskunder
AB Borätt kommer att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrev.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av Borätt eller av Borätt anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm. 
Borätt förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor.

OK