JM does not take responsibility for the translation

Hållbart samhällsbyggande

Med hållbart samhällsbyggande menar vi både att ta ekonomiskt ansvar och att ta socialt och miljömässigt ansvar.

Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga miljöfrågor vill Borätt vara ett trovärdigt och klokt val för våra kunder. Förutom det självklara att våra bostäder ska vara attraktiva och trygga är det också naturligt för oss att lägga stort fokus på miljöfrågorna.

Lågenergihus

Bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är standard i Borätts lågenergihus. Det innebär kapade uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp.

 Läs mer om våra lågenergihus

Spara energi

Sedan många år har alla våra bostäder energisnåla vitvaror, energisnåla fläktar och lågenergiarmaturer i allmänna utrymmen.

Andra åtgärder som minskat värmebehovet är att elektrisk handdukstork inte används som primär värmekälla. Borätts hus projekteras sedan 2008 alltid med vattenburna uppvärmningssystem med värmeåtervinning. Värmekälla är vanligtvis fjärrvärme eller el kombinerad med värmepump. Varmvattenanvändningen mäts individuellt för att åskådliggöra förbrukningen.

Jämför bostäder