JM does not take responsibility for the translation

Energiklassning av bostäder

En energisnål bostad är billigare i drift – och bättre för miljön. Därför energiklassar vi numera alla våra nya bostäder. Det betyder dels att vi själva håller ett extra öga på vilken klimatpåverkan bostäderna vi bygger har. Dels att det blir lättare för dig, som funderar på att bo i ett Borätt-hus, att jämföra med alternativen. Vår målsättning är att ligga minst 25 procent under Boverkets normkrav. Vi är övertygade om att energisnålt byggande är det enda som håller i längden. Både för oss, för dig och för samhället i stort.

Jämför bostäder