JM does not take responsibility for the translation

Miljöanpassade bostäder

Det ska vara lätt att leva miljövänligt och sunt i en bostad byggd av oss

Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhusmiljö. Vårt miljötänkande innebär även ekonomiska fördelar. Energi- och vattensnåla installationer ger lägre kostnader i hushållet.

Fönster som spar energi

Stora fönsterytor är populärt och ger ljusa bostäder och lokaler. Men fönsterytorna är ofta stora energibovar och därför är samtliga fönster i Borätts bostäder extra värmeisolerande.

En god elmiljö

Vi minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i enlighet med försiktighetsprincipen. Dels dras alltid ett femledarsystem, vilket begränsar de magnetiska fälten i hela fastigheten, dels undviks placering av elcentraler i anslutning till sovrum.

Allergihänsyn

Forskning har visat att det kan finnas ett samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Borätts bostäder har PVC-fria väggar och golv. Vi har också förbjudit särskilt allergiframkallande träslag som till exempel Röd Ceder. Till de planteringar som omger Borätts hus används växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, t.ex. äppelträd och rosor. Kök och bad ska vara lättstädade. I köket undviks ”dammhyllor” genom skåpsinredning som går ända upp till taket. I badrummet är badkaret utformat så att golv och golvbrunn är enkla att hålla rena. Vi undviker farliga ämnen som annars kan finnas i exempelvis färger, lim, fogmassor och golv- och takmaterial. Detta sker med hjälp av Borätts miljövarudatabas - ett eget system för miljövärdering, där bara material som klarar vissa miljökriterier får användas.

Sköna trägolv

Vackra trägolv passar överallt i ett hem utom i våta utrymmen. Vi använder 13 mm. lamellparkett till våra bostäder. Tjockleken på ytskiktet gör att man kan slipa golven flera gånger. För den som önskar en mörkare parkett erbjuder vi träslag som inte kommer från regnskogar.

En god ljudmiljö

Störande ljud och buller uppfattas av många som det största problemet i boendemiljön. Våra bostäder är tystare än vad de svenska byggreglerna kräver. Extra tjocka väggar och bjälklag ger en mycket god isolering mellan lägenheterna. Vi har också krav på att ytterdörrarna ska ha god ljudklass, samt undviker brevinkast i dörrarna genom att placera postboxar i trapphusens entréer.

Fuktsäkring

Vi arbetar med flera olika fuktskyddsåtgärder för att undvika mögel och andra fuktrelaterade problem. Samtliga projekterings- och installationsarbeten i Borätts bostäder uppfyller kraven enligt branschreglerna ”Säker vatteninstallation”. Branschreglerna tillämpas även på installerade värmesystem.

Borätt arbetar med fuktskyddsbeskrivningar i projektering och produktion för att förebygga fukt och vattenskador. Fuktsäkring anordnas alltid i diskbänkskåp samt under diskmaskin, kylskåp och frysskåp.
I badrumsväggar ställs höga fuktskyddskrav i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Dels används tätskikt med högt så kallat ånggenomgångsmotstånd, dels används mögelresistenta och vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande typ av skivor används även i putsade fasader.

Bra luft inne

Den luft som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter.

Källsortering

Samtliga bostäder är utrustade för källsortering av avfall.

Jämför bostäder